[Trung tâm huyết học truyền máu] Đưa vào sử dụng hệ thống xét nghiệm PCR tự động

Trung tâm Huyết học – Truyền máu Bệnh viên 19-8 đã đưa vào sử dụng hệ thống xét nghiệm PCR tự động hoàn toàn.