[Khoa Dinh dưỡng] Chế độ ăn cho bệnh nhân Ung thư

Khuyến cáo của khoa tiết chế dinh dưỡng dành cho bệnh nhân điều trị Ung thư tại Bệnh viện 19-8

(Tiếp tục cập nhật)