Chương trình quyên góp tặng quà tại Lào Cai

Từ ngày 5-6/12/2017, Đoàn thanh niên Bệnh viện 19-8 đã phối hợp ...