[Khoa truyền nhiễm] Hoàn thành công tác phòng chống dịch Sốt xuất huyết năm 2017

Trong đợt dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội vừa qua, khoa Truyền nhiễm bệnh viện 19-8 luôn trong tình trạng quá tải.